e-Recepta

Drukuj

Elektroniczna recepta to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. e-Recepta jest jednym z wielu elementów składających się na projekt "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" - P1. Ma ona nie tylko usprawnić obsługę pacjentów, ale także ułatwić dostęp do danych medycznych i przyspieszyć wykupywanie leków. Dzięki e-Recepcie pacjent i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków, co jest niezwykle ważne w procesie leczenia.

System recept elektronicznych działa w Polsce od 25 maja 2018 r. Pierwszą e-receptę wystawił w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach minister zdrowia Łukasz Szumowski. Od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.

e-Recepta dostępna jest w postaci:

Aby zrealizować e-Receptę należy okazać ją w aptece. Jeżeli lekarz przepisze kilka leków będzie możliwość wykupienia ich w kilku aptekach bez konieczności robienia odpisów recept.

 

eRecepta